فقط برای تو مینویسم

از يه روزايي تمام خاطراتم شدي و مرور شدي برام تو خواب و بيداري.. حتي روزي برسد كه تو غرق زندگيت باشي- دعا ميكنم خوشبخترين باشي - و ميدانم در لحظه هايم مي ماني... 

زندگي را بايد زندگي كرد حالا كه بايد زندگي كرد... 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ساعت 0:38  توسط من  | 

اي كاش ...

كاش سرنوشت جور ديگري نوشته شده بود ....

ولي زندگي ست 

تمام آرزوهاي خوب و خير دنيا را برايت ميكنم 

روزهاي خوب

دلي خوش

روحي وسيع

آرامشي تمام نشدني

+.............

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ساعت 0:14  توسط من  | 

امشب آسمان هم بغض دارد كه ميل به باريدن دارد ولي نميبارد!!!... شايد حالش چون من باشد ... ديگر نبايد حرفي بزنم .. تو كاش هميشه خوب باشي ... خوب باش .. من جلو خودم ميگويم كم آورده ام جلو خدا از خستگي و دلتنگي هايم ميگويم گاهي هم به تو ميگفتم و در خلوتم با تو حرف مي زنم ولي جلو بقيه از خستگي ام نميگويم كم آوردنم را به زبان نمياورم..: ديروز بود همانطور كه داشتم به كارم مشغول بودم... دلم گرفته بود.. خستگي روحم داشت مرا ميكشت و كسي خبر نداشت... دلم پيش بي توجهي تو جا مانده بود و من نبايد نميتوانم اصرار كنم كه حواست به من باشد... نمي تونم .. نميتوانستم ... ز همكارم داشت با من حرف ميزد و من حواسم به او نبود... سينه ام مي سوخت روحم توان نداشت .. به حرف هايش توجه نمي كردم حتي الان هم نميتوانم به ياد آورم در مورد چه موضوعي حرف مي زد... و گفتم كاش چشمانم را مي بستم و به خواب مي رفتم و هيچوقت بيدار نمي شدم... حسي كه الان با من است با اينكه با تمام وجود به زندگي احترام مي گذارم و برايم مقدس است.. ولي خسته ام .. ترجيح ميدهم در آن دنيا منتظر بمانم تا در اين دنيا ...!!! تا حرف چشم بستن و خواب ابدي را بر زبان آوردم.. ز با تعجب به من نگاه كرد و گفت از من بعيد است اين حرف.. و من به آن دنيا انديشيدم كاش در آن دنيا حواست به من باشد.. و من نمي توانم حتي ازت قول بگيرم در آن دنيا حواست به من باشد... قول ... آ
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آبان ۱۳۹۴ساعت 22:8  توسط من  | 

..................................................................................
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آبان ۱۳۹۴ساعت 21:25  توسط من  | 

اين روزگار كه ميگذرد عجيب مرا دلگير كرد و كاش تو حواست كمي به من بود... حالم خوب نمي شود...

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 22:25  توسط من  | 

نشسته ام به فكر كردن .. كه چطور مي شود ؟! ... من و تو ... به اين دنيا پشت كرده ام و به روي خودم هم نمي آورم... تو متوجه نبودي چقد وجودم قلبم روحم مچاله شده.. حتي به روي خودم نمي آورم با اينكه أشك هايم اينروزها به من مي فهمانند ... تو نمي داني كه مهم بوده اي برايم كه دارم رسم سكوت را در پيش مي گيرم .. سكوت ..............

+ نوشته شده در  جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ساعت 17:57  توسط من  | 

روزها كه مي گذرد.. مي گويي به خود اين نيز بگذرد.. چقد قلبم درد دارد خودم ميدانم.....

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۴ساعت 22:32  توسط من  | 

امروز ١٧ مرداد.. تولد بهترين.. كسي كه هيچوقت نشد براي لحظه اي فراموشش كنم .. به يادش بودم.. از صميم قلب برايت بهترين ها را باز مثل هميشه آرزو كردم.. اومدم اينو بنويسم و بعد بخوابم.. 

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 1:6  توسط من  | 

لعنتي بلاگفا كلي از پستام حرفام خورده ... 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴ساعت 19:18  توسط من  | 

سلام.. بلاگفا كه نبود منم كلي حرف بايد مي زدم ولي نزدم.. چقد ساكتم .. اينجا هم حرفم نمياد.. اينجا بايد براي تو بنويسم .. فقط براي تو مي نويسم ... ولي چرا اينهمه سكوت... 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴ساعت 19:15  توسط من  | 

مطالب قدیمی‌تر